EkumenickýJób36,26

Jób 36:26

Zais­te, Boh je veľký a my ho ne­poz­náme, počet jeho rokov je ne­pres­kúmateľný.


Verš v kontexte

25 Každý človek naň hľadí, smr­teľník naň zrak z diaľky upiera. 26 Zais­te, Boh je veľký a my ho ne­poz­náme, počet jeho rokov je ne­pres­kúmateľný. 27 Priťahuje kvap­ky vody, čo sa po­tom z hmly zrážajú ako dážď,

späť na Jób, 36

Príbuzné preklady Roháček

26 Hľa, sil­ný Bôh je taký velebný, že to nevieme pochopiť; počet jeho rokov sa nedá vy­stih­núť.

Evanjelický

26 Aj­hľa, Boh je veľký, a my Ho ne­poz­náme; počet Jeho rokov ne­možno vy­skúmať.

Ekumenický

26 Zais­te, Boh je veľký a my ho ne­poz­náme, počet jeho rokov je ne­pres­kúmateľný.

Bible21

26 Hle, Bůh je ve­liký nad naše chápání, jeho lé­ta nelze ani vy­počíst!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček