EkumenickýJób34,4

Jób 34:4

Zvoľme si to, čo je správ­ne, spoločne po­znaj­me, čo je dob­ré!


Verš v kontexte

3 Veď ucho pre­veruje slová tak, ako pod­nebie ochut­náva jed­lo. 4 Zvoľme si to, čo je správ­ne, spoločne po­znaj­me, čo je dob­ré! 5 Jób totiž po­vedal: Som spravod­livý a Boh mi odňal právo.

späť na Jób, 34

Príbuzné preklady Roháček

4 Zvoľme si súd; po­znaj­me medzi sebou, čo je dob­ré.

Evanjelický

4 Skúmaj­te právo, spoločne po­znávaj­me, čo je dob­ré!

Ekumenický

4 Zvoľme si to, čo je správ­ne, spoločne po­znaj­me, čo je dob­ré!

Bible21

4 Roz­hodně­me sa­mi, co je správné, co je dob­ré, tu spo­lu po­suď­me.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček