EkumenickýJób34,34

Jób 34:34

Roz­um­ní ľudia a aj múd­ry, čo ma počúva, mi po­vedia,


Verš v kontexte

33 Má vari on od­plácať, ako chceš ty, lebo jeho roz­hod­nutie si od­mietol? Ty si musíš voliť, nie ja! Takže hovor, čo vieš! 34 Roz­um­ní ľudia a aj múd­ry, čo ma počúva, mi po­vedia, 35 že Jób hovorí bez ro­zmys­lu a jeho slová nie sú pre­zieravé.

späť na Jób, 34

Príbuzné preklady Roháček

34 Mužovia rozum­ného srdca mi po­vedia, i každý múdry človek, ktorý ma čuje:

Evanjelický

34 Po­vedia mi roz­um­ní ľudia aj múd­ry človek, čo ma po­slúcha:

Ekumenický

34 Roz­um­ní ľudia a aj múd­ry, čo ma počúva, mi po­vedia,

Bible21

34 Všich­ni ro­zumní mi to po­tvrdíi moud­ří mě slyší a sou­hlasí:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček