EkumenickýJób33,9

Jób 33:9

Som čis­tý a bez hriechu, som ne­vin­ný a niet vo mne ne­právos­ti.


Verš v kontexte

8 Is­teže som počul, čo si po­vedal, hlas tvojich slov ku mne ne­pres­taj­ne dolieha: 9 Som čis­tý a bez hriechu, som ne­vin­ný a niet vo mne ne­právos­ti. 10 Na­chádza proti mne zámien­ky, po­kladá ma za svoj­ho ne­priateľa.

späť na Jób, 33

Príbuzné preklady Roháček

9 Čis­tý som, bez pre­stúpenia, ne­vin­ný som a ne­mám ne­právos­ti na svedomí.

Evanjelický

9 Čis­tý som, bez prie­stup­ku, som bez­úhon­ný a viny ne­mám.

Ekumenický

9 Som čis­tý a bez hriechu, som ne­vin­ný a niet vo mne ne­právos­ti.

Bible21

9 ‚Jsem zce­la ryzí, ni­jak jsem nechybil, jsem ne­vinný a nemám hřích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček