EkumenickýJób32,1

Jób 32:1

Vtedy títo traja muži pre­stali hovoriť s Jóbom, pre­tože sa po­važoval za spravod­livého.


Verš v kontexte

1 Vtedy títo traja muži pre­stali hovoriť s Jóbom, pre­tože sa po­važoval za spravod­livého. 2 Nato vzplanul hnevom Elíhu z Búzu, Barachelov syn z Rámovho rodu. Vzplanul hnevom proti Jóbovi, pre­tože sa robil spravod­livejším ako Boh. 3 Jeho hnev vzplanul aj proti jeho trom priateľom, pre­tože nenašli od­poveď a Jóba od­sudzovali ako bez­božníka.

späť na Jób, 32

Príbuzné preklady Roháček

1 Vtedy pre­stali tí traja mužovia od­povedať Jobovi, pre­tože bol spraved­livý vo svojich očiach.

Evanjelický

1 Keď títo traja mužovia pre­stali Jóbovi od­povedať, lebo sa po­kladal za spravod­livého,

Ekumenický

1 Vtedy títo traja muži pre­stali hovoriť s Jóbom, pre­tože sa po­važoval za spravod­livého.

Bible21

1 Ti tři muži už přesta­li Jo­bovi od­po­vídat, pro­tože se stále po­važoval za sprave­dlivého.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček