EkumenickýJób31,4

Jób 31:4

Vari sa on ne­pozerá na moje ces­ty a všet­ky moje kroky ne­počíta?


Verš v kontexte

3 Či nešľachet­ným ne­hrozí skaza a páchateľovi bez­právia po­hroma? 4 Vari sa on ne­pozerá na moje ces­ty a všet­ky moje kroky ne­počíta? 5 Ak som si počínal nečest­ne, ak sa moja noha ponáhľala zradiť,

späť na Jób, 31

Príbuzné preklady Roháček

4 Či on azda ne­vidí mojich ciest? A počíta všet­ky moje kroky?

Evanjelický

4 Či On ne­vidí moje ces­ty, ne­počíta všet­ky moje kroky?

Ekumenický

4 Vari sa on ne­pozerá na moje ces­ty a všet­ky moje kroky ne­počíta?

Bible21

4 Copak Bůh ne­hledí na mé cesty, copak ne­počítá všech­ny mé kroky?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček