EkumenickýJób31,11

Jób 31:11

Veď to je nehaneb­nosť a pre­vinenie, ktoré pat­rí na súd,


Verš v kontexte

10 nech moja žena melie pre iného a iní nech sa nad ňou sk­láňajú. 11 Veď to je nehaneb­nosť a pre­vinenie, ktoré pat­rí na súd, 12 bol by to oheň spaľujúci až po Abad­don, ktorý ničí od koreňa všet­ko, čo som zís­kal.

späť na Jób, 31

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo je to mrz­kosť a je to ne­právosť p­red sudcov;

Evanjelický

11 Bol by to iste haneb­ný čin a vina zrelá pred sud­cov;

Ekumenický

11 Veď to je nehaneb­nosť a pre­vinenie, ktoré pat­rí na súd,

Bible21

11 Byl by to pře­ce zvrhlý zločin, byl by to tre­stuhodný hřích,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček