EkumenickýJób27,6

Jób 27:6

Svoju spravod­livosť som pev­ne uchopil a ne­pus­tím ju, moje srd­ce mi ne­vyčíta nijaký z mojich dní.


Verš v kontexte

5 V nijakom prípade vám nedám za prav­du! Kým nezom­riem, svojej bez­úhon­nos­ti sa ne­vzdám! 6 Svoju spravod­livosť som pev­ne uchopil a ne­pus­tím ju, moje srd­ce mi ne­vyčíta nijaký z mojich dní. 7 Môj ne­priateľ nech je ako bez­božník a môj protiv­ník ako zločinec.

späť na Jób, 27

Príbuzné preklady Roháček

6 Držím sa svojej spraved­livos­ti ani sa jej ne­pus­tím. Moje srd­ce nebude po­tupovať nik­torý z mojich dní.

Evanjelický

6 svojej spravod­livos­ti držím sa pev­ne a ne­spus­tím sa jej, moje svedomie ma nekar­há ani za jeden môj deň.

Ekumenický

6 Svoju spravod­livosť som pev­ne uchopil a ne­pus­tím ju, moje srd­ce mi ne­vyčíta nijaký z mojich dní.

Bible21

6 Trvám na své ne­vině – té se nepustím, po ce­lý život mám čis­té svědo­mí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček