EkumenickýJób27,21

Jób 27:21

Od­nesie ho prud­ký vietor z východu a je preč, z miesta, kde sa na­chádzal, zmetie ho.


Verš v kontexte

20 Nešťas­tie ho za­stih­ne ako po­vodeň, vích­rica ho za­chytí upro­stred noci. 21 Od­nesie ho prud­ký vietor z východu a je preč, z miesta, kde sa na­chádzal, zmetie ho. 22 Keď sa na neho ne­milo­sr­d­ne vrh­ne, ozlom­kr­ky z jeho moci uniká.

späť na Jób, 27

Príbuzné preklady Roháček

21 Vy­chytí ho východ­ný vietor, a poj­de, a urve ho jako vích­rica z jeho mies­ta.

Evanjelický

21 Zdvih­ne ho východ­ný vietor a musí ísť, od­veje ho z mies­ta, kde žil.

Ekumenický

21 Od­nesie ho prud­ký vietor z východu a je preč, z miesta, kde sa na­chádzal, zmetie ho.

Bible21

21 Východní vítr ho odne­se kdovíkam, odvane ho dale­ko z jeho do­mova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček