EkumenickýJób21,8

Jób 21:8

Ich deti sú za­bez­pečené, sú s nimi a oni sa tešia po­hľadom na ne.


Verš v kontexte

7 Prečo bez­božní ľudia žijú, do­sahujú vy­soký vek, ba do­kon­ca nadobúdajú veľký majetok? 8 Ich deti sú za­bez­pečené, sú s nimi a oni sa tešia po­hľadom na ne. 9 Ich domy majú po­koj od strachu a Božia palica im ne­hrozí.

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 Ich semeno stojí pev­ne u nich pred nimi a ich po­tom­stvo pred ich očami.

Evanjelický

8 Ich po­tom­stvo spolu s nimi pev­nie za ich života a ich výhon­ky pred ich zrakom.

Ekumenický

8 Ich deti sú za­bez­pečené, sú s nimi a oni sa tešia po­hľadom na ne.

Bible21

8 Je­jich po­tomkům se daří ko­lem nich, své ra­to­lesti mají na očích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček