EkumenickýJób21,4

Jób 21:4

Vari je moja sťažnosť určená ľuďom? Ak nie, ako by som ne­mal byť ne­tr­pez­livý?


Verš v kontexte

3 Vy­držte ešte, keď budem hovoriť! Až keď do­hovorím, po­tom sa po­smievaj! 4 Vari je moja sťažnosť určená ľuďom? Ak nie, ako by som ne­mal byť ne­tr­pez­livý? 5 Ob­ráťte sa ku mne a žas­nite! Daj­te si ruku na ús­ta!

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

4 Či sa ja azda žalujem ľuďom? Alebo prečo by ne­mal môj duch ustávať v trpezlivosti?

Evanjelický

4 Či sa ja ponosujem ľuďom? Prečo ne­smiem byť ne­tr­pez­livý?

Ekumenický

4 Vari je moja sťažnosť určená ľuďom? Ak nie, ako by som ne­mal byť ne­tr­pez­livý?

Bible21

4 Copak si stěžu­ji na člověka? Ztrácím trpě­livost jenom tak?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček