EkumenickýJób21,34

Jób 21:34

Akože ma chcete po­tešiť ne­zmys­lami? Vaše od­povede sú samý pod­vod!


Verš v kontexte

32 Do hrobu ho dôs­toj­ne ponesú a pri hrob­ke budú držať stráž. 33 Slad­ké sú mu hrudy poh­rebis­ka, všet­ci kráčajú za ním. Tí, čo idú pred ním, sú bez počtu. 34 Akože ma chcete po­tešiť ne­zmys­lami? Vaše od­povede sú samý pod­vod!

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

34 A jako ma tedy po­tešíte már­nosťou, keď vo vašich od­povediach zo­stáva iba faloš?

Evanjelický

34 Ako ma chcete tešiť már­nosťou? Z vašich od­povedí os­táva len klam.

Ekumenický

34 Akože ma chcete po­tešiť ne­zmys­lami? Vaše od­povede sú samý pod­vod!

Bible21

34 Jak mě chcete těšit tě­mi nesmysly? Vaše od­po­vě­di jsou samé lži!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček