EkumenickýJób21,32

Jób 21:32

Do hrobu ho dôs­toj­ne ponesú a pri hrob­ke budú držať stráž.


Verš v kontexte

31 Kto mu po­vie do očí, ako sa správal, a za to, čo urobil, kto sa mu od­platí? 32 Do hrobu ho dôs­toj­ne ponesú a pri hrob­ke budú držať stráž. 33 Slad­ké sú mu hrudy poh­rebis­ka, všet­ci kráčajú za ním. Tí, čo idú pred ním, sú bez počtu.

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

32 A on bude do­prevadený k hrobom, a ešte i po smr­ti bude bdieť nad rovom.

Evanjelický

32 Od­nesú ho do hrobu a nad mohylou budú držať stráž.

Ekumenický

32 Do hrobu ho dôs­toj­ne ponesú a pri hrob­ke budú držať stráž.

Bible21

32 Ještě mu po­hřeb vystrojí, nad jeho hro­bem bu­dou bdít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček