EkumenickýJób21,30

Jób 21:30

že v deň nešťas­tia býva ušet­rený zlý človek, že v deň veľkého hnevu bývajú za­chránení?


Verš v kontexte

29 Azda ste sa ne­spýtali pocest­ných a ne­porozumeli ste ich svedec­tvám, 30 že v deň nešťas­tia býva ušet­rený zlý človek, že v deň veľkého hnevu bývajú za­chránení? 31 Kto mu po­vie do očí, ako sa správal, a za to, čo urobil, kto sa mu od­platí?

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

30 Že totiž zlý človek býva ušet­rený ku dňu záhuby, že bývajú vedení ku dňu výbuchov Božieho hnevu?

Evanjelický

30 že zlý býva ušet­rený v deň nešťas­tia a za­chránený v deň hnevu?

Ekumenický

30 že v deň nešťas­tia býva ušet­rený zlý človek, že v deň veľkého hnevu bývajú za­chránení?

Bible21

30 Vž­dyť v ča­se neštěstí je zlo­syn ušetřen, v den rozhněvání vy­váz­ne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček