EkumenickýJób21,3

Jób 21:3

Vy­držte ešte, keď budem hovoriť! Až keď do­hovorím, po­tom sa po­smievaj!


Verš v kontexte

2 Dob­re počúvaj­te, čo hovorím, as­poň to nech ma po­teší! 3 Vy­držte ešte, keď budem hovoriť! Až keď do­hovorím, po­tom sa po­smievaj! 4 Vari je moja sťažnosť určená ľuďom? Ak nie, ako by som ne­mal byť ne­tr­pez­livý?

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­tr­p­te ma, aby som ja hovoril, a keď do­hovorím, po­tom sa vy­smievaj.

Evanjelický

3 Do­voľte mi, nech pre­hovorím, keď do­hovorím, môžete sa vy­smievať.

Ekumenický

3 Vy­držte ešte, keď budem hovoriť! Až keď do­hovorím, po­tom sa po­smievaj!

Bible21

3 Vy­drž­te, když teď budu mlu­vit já, potom se zase smí­te po­smívat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček