EkumenickýJób21,15

Jób 21:15

Kto je Všemohúci, že by sme mu mali slúžiť? Čo nám pros­peje, ak na neho budeme naliehať s prosbami?


Verš v kontexte

14 Bohu po­vedali: Odíď od nás, my nech­ceme po­znať tvoje ces­ty! 15 Kto je Všemohúci, že by sme mu mali slúžiť? Čo nám pros­peje, ak na neho budeme naliehať s prosbami? 16 Nuž, svoj blaho­byt ne­majú vo vlast­ných rukách. Ďaleko nech je odo mňa zmýšľanie bez­božných!

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 Čože je Všemohúci, aby sme mu slúžili? A čo nám to po­môže, keď sa mu budeme mod­liť?

Evanjelický

15 Čím je Všemohúci, aby sme Mu slúžili, a čo osoží, ak budeme na Neho naliehať?

Ekumenický

15 Kto je Všemohúci, že by sme mu mali slúžiť? Čo nám pros­peje, ak na neho budeme naliehať s prosbami?

Bible21

15 Kdo je to ten Vše­mo­hou­cí? Pro­č bychom mu sloužili? K če­mu by nám asi byly nějaké modlitby?‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček