EkumenickýJób21,10

Jób 21:10

Jeho býk oplodňuje bez ťažkos­tí, jeho krava sa otelí a ne­pot­ratí.


Verš v kontexte

9 Ich domy majú po­koj od strachu a Božia palica im ne­hrozí. 10 Jeho býk oplodňuje bez ťažkos­tí, jeho krava sa otelí a ne­pot­ratí. 11 Svojich chlap­cov vy­púšťajú ako stádo a ich deti si po­skakujú v tanci.

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 Jeho byko skočí a nie bez oplod­nenia; jeho krava sa telí a ne­vy­vrh­ne.

Evanjelický

10 Ich býk oplodňuje a ni­kdy ne­zlyhá, krava sa im telí a ni­kdy ne­zvrh­ne.

Ekumenický

10 Jeho býk oplodňuje bez ťažkos­tí, jeho krava sa otelí a ne­pot­ratí.

Bible21

10 Je­jich býk je plodný, nikdy neselže, jejich kráva rodí, o tele ne­při­jde.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček