EkumenickýJób20,7

Jób 20:7

navždy sa po­minie ako jeho vlast­ný výkal. Tí, čo to uvidia, po­vedia: Kdeže je?


Verš v kontexte

6 Aj keď jeho po­výšenec­tvo vy­stúpi až do nebies a jeho hlava do­siah­ne ob­laky, 7 navždy sa po­minie ako jeho vlast­ný výkal. Tí, čo to uvidia, po­vedia: Kdeže je? 8 Od­letí ako sen a viac ho nenáj­du, zaženú ho ako nočnú moru.

späť na Jób, 20

Príbuzné preklady Roháček

7 jed­nako za­hynie na večnosť ako jeho laj­no. Tí, ktorí ho vídali, po­vedia: Kam sa podel?

Evanjelický

7 za­hynie navždy ako jeho vlast­ný výkal; tí, čo ho videli, po­vedia: Kde je?

Ekumenický

7 navždy sa po­minie ako jeho vlast­ný výkal. Tí, čo to uvidia, po­vedia: Kdeže je?

Bible21

7 jak vlastní lejno zmizí na­pořád – ‚Kam se poděl?‘ se jeho známí bu­dou ptát.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček