EkumenickýJób20,29

Jób 20:29

Takýto údel určil Boh bez­božníkovi, takéto dedičs­tvo do­stane od Boha za svoje reči.


Verš v kontexte

27 Nebesia zjavia jeho vinu a zem sa po­staví proti ne­mu. 28 Plody práce jeho domu za­vlečú do cudziny, roz­lejú sa v deň Božieho hnevu. 29 Takýto údel určil Boh bez­božníkovi, takéto dedičs­tvo do­stane od Boha za svoje reči.

späť na Jób, 20

Príbuzné preklady Roháček

29 To je podiel bez­božného človeka od Boha a dedičs­tvo, pririek­nuté mu od sil­ného Boha.

Evanjelický

29 Toto je pre bez­božníka údel od Boha, to je dedičs­tvo od Boha za jeho reč.

Ekumenický

29 Takýto údel určil Boh bez­božníkovi, takéto dedičs­tvo do­stane od Boha za svoje reči.

Bible21

29 Ta­kový osud dává Bůh ničemům, takové dě­dictví jim určil Bůh!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček