EkumenickýJób20,21

Jób 20:21

Jeho žravos­ti ni­kto ne­unikol, pre­to jeho blaho­byt nebude trvalý.


Verš v kontexte

20 Keďže sa s ničím ne­us­pokojil, nezach­ráni ho to, po čom túžil. 21 Jeho žravos­ti ni­kto ne­unikol, pre­to jeho blaho­byt nebude trvalý. 22 V období nad­byt­ku bude v tiesni, do­pad­ne na neho moc utr­penia.

späť na Jób, 20

Príbuzné preklady Roháček

21 Nezos­talo ničoho z jeho žrád­la; pre­to ani ne­po­tr­vá jeho dob­ré.

Evanjelický

21 Ni­kto ne­unikol jeho pažravos­ti, pre­to jeho blaho ne­po­tr­vá.

Ekumenický

21 Jeho žravos­ti ni­kto ne­unikol, pre­to jeho blaho­byt nebude trvalý.

Bible21

21 Ne­z­bu­de nic, co by pohltil, už ne­po­trvá jeho blahobyt.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček