EkumenickýJób20,10

Jób 20:10

Jeho synovia sa budú uchádzať o priazeň bedárov a vlast­nými rukami odo­vzdá svoj majetok.


Verš v kontexte

9 Oko, ktoré ho po­zorovalo, už ho ne­uvidí ani jeho mies­ta ne­uz­rie. 10 Jeho synovia sa budú uchádzať o priazeň bedárov a vlast­nými rukami odo­vzdá svoj majetok. 11 Jeho kos­ti boli pl­né mladíc­kej sily, ale aj tá si s ním ľah­ne do prachu.

späť na Jób, 20

Príbuzné preklady Roháček

10 Jeho synovia budú hľadať priaz­ne chudob­ných, a jeho ruky na­vrátia jeho ne­spraved­livo nadobud­nutý majetok.

Evanjelický

10 Jeho synovia budú hľadať priazeň núdz­nych a jeho ruky musia vrátiť jeho bohat­stvo.

Ekumenický

10 Jeho synovia sa budú uchádzať o priazeň bedárov a vlast­nými rukami odo­vzdá svoj majetok.

Bible21

10 Jeho dě­ti bu­dou mu­set odškodnit chudáky, vlastníma ruka­ma majetek navrá­tit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček