EkumenickýJób2,9

Jób 2:9

Manžel­ka mu po­vedala: Čo sa ešte stále pri­dŕžaš svojej do­konalos­ti? Rúhaj sa Bohu a zo­mri!


Verš v kontexte

8 Vzal si teda črep, aby sa ním šk­rabal, a pri­tom sedel v popole. 9 Manžel­ka mu po­vedala: Čo sa ešte stále pri­dŕžaš svojej do­konalos­ti? Rúhaj sa Bohu a zo­mri! 10 Jób jej od­povedal: Rozp­rávaš ako nejaká bláz­nivá žena. Či len dob­ré budeme prijímať od Boha a zlé nie? Keď sa toto všet­ko dialo, Jób ús­tami ne­zhrešil.

späť na Jób, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 A jeho žena mu riek­la: Či sa ešte držíš svojej bez­úhony? Zloreč Bohu a zo­mri!

Evanjelický

9 Jeho žena mu po­vedala: Ešte sa držíš svojej bez­úhon­nos­ti? Rúhaj sa Bohu a zo­mri!

Ekumenický

9 Manžel­ka mu po­vedala: Čo sa ešte stále pri­dŕžaš svojej do­konalos­ti? Rúhaj sa Bohu a zo­mri!

Bible21

9 „Ještě se držíš té své bezúhonnosti?“ řek­la mu manželka. „Zlořeč Bohu a zemři!“

EkumenickýJób2,9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček