EkumenickýJób2,4

Jób 2:4

Satan od­povedal Hos­podinovi: Kožu za kožu a všet­ko, čo človek má, dá za svoj život.


Verš v kontexte

3 Vtedy Hos­podin po­vedal satanovi: Dob­re si si všimol môj­ho služob­níka Jóba? Veď na zemi niet ni­koho ako on, kto by bol taký do­konalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej do­konalos­ti, hoci si ma proti nemu na­hovoril, aby som ho bez príčiny ničil. 4 Satan od­povedal Hos­podinovi: Kožu za kožu a všet­ko, čo človek má, dá za svoj život. 5 Veď len polož naňho svoju ruku a dot­kni sa jeho samého, jeho tela, či sa ti nebude do očí rúhať!?

späť na Jób, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Na to od­povedal Satan Hos­podinovi a riekol: Kožu za kožu a všet­ko, čo má človek, dá za svoj život.

Evanjelický

4 Satan však Hos­podinovi od­vetil: Kožu za kožu! Človek dá za svoj život všet­ko, čo má.

Ekumenický

4 Satan od­povedal Hos­podinovi: Kožu za kožu a všet­ko, čo človek má, dá za svoj život.

Bible21

4 „Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má,“ namí­tl sa­tan Hos­po­di­nu.

EkumenickýJób2,4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček