EkumenickýJób2,3

Jób 2:3

Vtedy Hos­podin po­vedal satanovi: Dob­re si si všimol môj­ho služob­níka Jóba? Veď na zemi niet ni­koho ako on, kto by bol taký do­konalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej do­konalos­ti, hoci si ma proti nemu na­hovoril, aby som ho bez príčiny ničil.


Verš v kontexte

2 Hos­podin sa pýta satana: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan hovorí: Z potuliek a pre­chádzok po zemi. 3 Vtedy Hos­podin po­vedal satanovi: Dob­re si si všimol môj­ho služob­níka Jóba? Veď na zemi niet ni­koho ako on, kto by bol taký do­konalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej do­konalos­ti, hoci si ma proti nemu na­hovoril, aby som ho bez príčiny ničil. 4 Satan od­povedal Hos­podinovi: Kožu za kožu a všet­ko, čo človek má, dá za svoj život.

späť na Jób, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 A zase riekol Hos­podin Satanovi: Či si si všim­nul môj­ho služob­níka Joba, že nie je jemu rov­ného na zemi, takého bezúhonného muža, priameho a spraved­livého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého, ktorý sa ešte vždy drží svojej bez­úhon­nos­ti, hoci si ma popudil proti ne­mu, aby som ho po­hl­til bez príčiny.

Evanjelický

3 Nato Hos­podin po­vedal Satanovi: Všimol si si môj­ho sluhu Jóba? Lebo nieto na zemi jemu podob­ného bez­úhon­ného, úp­rim­ného a bohaboj­ného muža, ktorý by sa stránil zlého. A ešte sa drží svojej bez­úhon­nos­ti, hoci si ma popudil proti ne­mu, aby som ho bez príčiny nivočil.

Ekumenický

3 Vtedy Hos­podin po­vedal satanovi: Dob­re si si všimol môj­ho služob­níka Jóba? Veď na zemi niet ni­koho ako on, kto by bol taký do­konalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej do­konalos­ti, hoci si ma proti nemu na­hovoril, aby som ho bez príčiny ničil.

Bible21

3 „A vši­ml sis mého služebníka Joba?“ ře­kl mu na to Hos­po­din. „­Na zemi mu není rovného – ten muž je bez­úhonný a po­ctivý, bo­ha­bojný a pro­stý vše­ho zla. Až do­sud vy­trval ve své bez­úhonnosti, ačko­li jsi mě podní­til, abych ho bez­důvodně trápil.“

EkumenickýJób2,3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček