EkumenickýJób2,2

Jób 2:2

Hos­podin sa pýta satana: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan hovorí: Z potuliek a pre­chádzok po zemi.


Verš v kontexte

1 Jed­ného dňa, keď Boží synovia pred­stúpili pred Hos­podina, prišiel medzi nich aj satan, aby sa ukázal Hos­podinovi. 2 Hos­podin sa pýta satana: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan hovorí: Z potuliek a pre­chádzok po zemi. 3 Vtedy Hos­podin po­vedal satanovi: Dob­re si si všimol môj­ho služob­níka Jóba? Veď na zemi niet ni­koho ako on, kto by bol taký do­konalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej do­konalos­ti, hoci si ma proti nemu na­hovoril, aby som ho bez príčiny ničil.

späť na Jób, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 A Hos­podin riekol Satanovi: Od­kiaľ ideš? A Satan od­povedal Hos­podinovi a riekol: Chodil som sem a ta po zemi a pre­chádzal som sa po nej.

Evanjelický

2 Vtedy Hos­podin po­vedal Satanovi: Od­kiaľ pri­chádzaš? On od­vetil: Z po­tuliek po zemi a z po­chôdz­ky po nej.

Ekumenický

2 Hos­podin sa pýta satana: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan hovorí: Z potuliek a pre­chádzok po zemi.

Bible21

2 „Odkud jdeš?“ ze­ptal se Hos­po­din satana. „Toulal jsem se po zemi sem a tam,“ od­po­věděl mu sa­tan.

EkumenickýJób2,2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček