EkumenickýJób2,13

Jób 2:13

Nato si sad­li k nemu na zem a bez slova sedeli sedem dní a sedem nocí, pre­tože videli to veľké trápenie.


Verš v kontexte

11 Keď sa traja Jóbovi priatelia do­počuli o všetkom nešťas­tí, ktoré ho pos­tih­lo, každý z nich sa vy­dal na ces­tu. Elífaz z Témanu, Bil­dad zo Šúachu a Cófar z Naamy sa stret­li, aby mu išli prejaviť sús­trasť a po­tešili ho. 12 Keď ho za­zreli z diaľky, ani ho ne­spoz­nali. Vtedy na­hlas za­plakali, všet­ci si roz­trh­li šaty a vy­hadzovali prach, aby im padal na hlavu. 13 Nato si sad­li k nemu na zem a bez slova sedeli sedem dní a sedem nocí, pre­tože videli to veľké trápenie.

späť na Jób, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 A sedeli s ním na zemi sedem dní a sedem nocí, a ni­kto ne­prehovoril k nemu ani slova, lebo videli, že jeho bolesť je veľmi veliká.

Evanjelický

13 Sad­li si k Jóbovi na zem a os­tali s ním sedem dní a sedem nocí, ale ni­kto ne­prehovoril k nemu slova, lebo videli, že jeho bolesť je veľmi veľká.

Ekumenický

13 Nato si sad­li k nemu na zem a bez slova sedeli sedem dní a sedem nocí, pre­tože videli to veľké trápenie.

Bible21

13 Sedm dní a sedm no­cí s ním pro­sedě­li na ze­mi, a když vi­dě­li tu ne­smírnou bo­lest, nikdo mu neře­kl ani je­diné slovo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček