EkumenickýJób2,12

Jób 2:12

Keď ho za­zreli z diaľky, ani ho ne­spoz­nali. Vtedy na­hlas za­plakali, všet­ci si roz­trh­li šaty a vy­hadzovali prach, aby im padal na hlavu.


Verš v kontexte

11 Keď sa traja Jóbovi priatelia do­počuli o všetkom nešťas­tí, ktoré ho pos­tih­lo, každý z nich sa vy­dal na ces­tu. Elífaz z Témanu, Bil­dad zo Šúachu a Cófar z Naamy sa stret­li, aby mu išli prejaviť sús­trasť a po­tešili ho. 12 Keď ho za­zreli z diaľky, ani ho ne­spoz­nali. Vtedy na­hlas za­plakali, všet­ci si roz­trh­li šaty a vy­hadzovali prach, aby im padal na hlavu. 13 Nato si sad­li k nemu na zem a bez slova sedeli sedem dní a sedem nocí, pre­tože videli to veľké trápenie.

späť na Jób, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 A keď po­z­dvih­li svoje oči zďaleka, ne­poz­nali ho. Po­tom po­z­dvih­li svoj hlas a plakali a roz­trh­núc každý svoj plášť sypali prach na svoje hlavy ­vr­hajúc ho k nebu.

Evanjelický

12 Keď po­z­dvih­li zďaleka oči, ne­poz­nali ho a vy­puk­li v hlas­ný plač. Každý roz­tr­hol svoj plášť a smerom k nebu trúsili prach na svoje hlavy.

Ekumenický

12 Keď ho za­zreli z diaľky, ani ho ne­spoz­nali. Vtedy na­hlas za­plakali, všet­ci si roz­trh­li šaty a vy­hadzovali prach, aby im padal na hlavu.

Bible21

12 Uvi­dě­li ho už zdálky a byl k ne­po­znání. Dali se do hla­si­tého pláče, roz­trh­li své pláště a sypa­li si na hlavu prach, až létal k ob­lo­ze.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček