EkumenickýJób2,1

Jób 2:1

Jed­ného dňa, keď Boží synovia pred­stúpili pred Hos­podina, prišiel medzi nich aj satan, aby sa ukázal Hos­podinovi.


Verš v kontexte

1 Jed­ného dňa, keď Boží synovia pred­stúpili pred Hos­podina, prišiel medzi nich aj satan, aby sa ukázal Hos­podinovi. 2 Hos­podin sa pýta satana: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan hovorí: Z potuliek a pre­chádzok po zemi. 3 Vtedy Hos­podin po­vedal satanovi: Dob­re si si všimol môj­ho služob­níka Jóba? Veď na zemi niet ni­koho ako on, kto by bol taký do­konalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej do­konalos­ti, hoci si ma proti nemu na­hovoril, aby som ho bez príčiny ničil.

späť na Jób, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A zase sa stalo jed­ného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa po­stavili pred Hos­podinom, že prišiel medzi nimi aj Satan, aby sa po­stavil pred Hos­podinom.

Evanjelický

1 Is­tého dňa, keď prišli synovia Boží po­staviť sa pred Hos­podina, prišiel aj Satan medzi nich, aby sa po­stavil pred Hos­podina.

Ekumenický

1 Jed­ného dňa, keď Boží synovia pred­stúpili pred Hos­podina, prišiel medzi nich aj satan, aby sa ukázal Hos­podinovi.

Bible21

1 Jedno­ho dne, když synové Boží přiš­li, aby před­stou­pi­li před Hos­po­di­na, přišel s nimi i sa­tan, aby před­stou­pil před Hos­po­di­na.

EkumenickýJób2,1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček