EkumenickýJób18,21

Jób 18:21

Na­ozaj to tak­to býva s príbytkami ne­spravod­livých a s miestom toho, kto ne­poz­ná Boha.


Verš v kontexte

19 Nebude mať po­tom­stvo ani plod vo svojom ľude, ani ni­koho, kto by ho prežil v jeho príbyt­koch. 20 Deň jeho nešťas­tia predesí ľudí na západe a na východe sa ich zmoc­ní triaška. 21 Na­ozaj to tak­to býva s príbytkami ne­spravod­livých a s miestom toho, kto ne­poz­ná Boha.

späť na Jób, 18

Príbuzné preklady Roháček

21 Nuž také sú príbyt­ky nešľachet­níka, a to je mies­to toho, kto nezná sil­ného Boha.

Evanjelický

21 Hej, tak to býva s príbyt­kami zlých a s mies­tom toho, kto ne­poz­ná Boha.

Ekumenický

21 Na­ozaj to tak­to býva s príbytkami ne­spravod­livých a s miestom toho, kto ne­poz­ná Boha.

Bible21

21 ‚Ach, ta­kový je tedy příby­tek zlosyna, domov ne­zna­bo­ha takhle dopadá!‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček