EkumenickýJób18,20

Jób 18:20

Deň jeho nešťas­tia predesí ľudí na západe a na východe sa ich zmoc­ní triaška.


Verš v kontexte

19 Nebude mať po­tom­stvo ani plod vo svojom ľude, ani ni­koho, kto by ho prežil v jeho príbyt­koch. 20 Deň jeho nešťas­tia predesí ľudí na západe a na východe sa ich zmoc­ní triaška. 21 Na­ozaj to tak­to býva s príbytkami ne­spravod­livých a s miestom toho, kto ne­poz­ná Boha.

späť na Jób, 18

Príbuzné preklady Roháček

20 Nad jeho dňom sa zhrozia tí, ktorí sú na západe, a veľký strach poj­me tých, ktorí sú na východe.

Evanjelický

20 Nad jeho po­sled­ným dňom užas­nú na Západe, a ľudí na Východe hrôza po­chytí.

Ekumenický

20 Deň jeho nešťas­tia predesí ľudí na západe a na východe sa ich zmoc­ní triaška.

Bible21

20 Na západě se zhrozí nad jeho osu­de­mi všech­ny na východě po­j­me děs:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček