EkumenickýJób15,32

Jób 15:32

Jeho dni sa predčas­ne na­pl­nia a jeho vet­va sa neroz­zelenie.


Verš v kontexte

31 Nech sa ne­spolieha na már­nosť! Bude zmätený, pre­tože za od­menu do­stane már­nosť. 32 Jeho dni sa predčas­ne na­pl­nia a jeho vet­va sa neroz­zelenie. 33 Ako vinič zhodí svoje nedoz­reté plody, ako oliva nechá opad­núť svoje kvety,

späť na Jób, 15

Príbuzné preklady Roháček

32 Ešte ani nebude jeho deň, a spl­ní sa to, a jeho vetev sa nebude zelenať.

Evanjelický

32 Predčas­ne bude zoťatý a jeho ratolesť sa neroz­zelená.

Ekumenický

32 Jeho dni sa predčas­ne na­pl­nia a jeho vet­va sa neroz­zelenie.

Bible21

32 Uschne, než při­jde jeho čas, jeho větve se ne­bu­dou ze­lenat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček