EkumenickýJób14,17

Jób 14:17

Môj zločin by bol za­pečatený vo vreci a moju ne­právosť by si za­trel.


Verš v kontexte

16 Teraz by si síce rátal moje kroky, ale ne­všímal by si si môj hriech. 17 Môj zločin by bol za­pečatený vo vreci a moju ne­právosť by si za­trel. 18 Do­kon­ca aj hora sa zrúti a roz­pad­ne a bralo sa po­sunie zo svoj­ho mies­ta.

späť na Jób, 14

Príbuzné preklady Roháček

17 Moje pre­stúpenie bude zapečatené v uzlíku, a za­trieš moju ne­právosť.

Evanjelický

17 V mešci by bol spečatený môj prie­stupok a môj hriech by si pri­kryl.

Ekumenický

17 Môj zločin by bol za­pečatený vo vreci a moju ne­právosť by si za­trel.

Bible21

17 Do mě­chu za­pečetil bys mé přestupkya moje viny přikryl bys.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček