EkumenickýJób14,14

Jób 14:14

Ak muž umrie, azda zase ožije? Každý deň svoj­ho boja by som vy­čkával, kedy príde striedanie!


Verš v kontexte

13 Kiežby si ma uschoval v podsvetí a ukryl ma, kým tvoj hnev ne­pres­tane, vy­meral by si mi lehotu a po­tom si na mňa spomenul. 14 Ak muž umrie, azda zase ožije? Každý deň svoj­ho boja by som vy­čkával, kedy príde striedanie! 15 Ty by si za­volal a ja by som ti od­povedal, túžil by si po diele svojich rúk.

späť na Jób, 14

Príbuzné preklady Roháček

14 Ak zo­mrie muž, či ešte kedy ožije? V­tedy po všet­ky dni svoj­ho vojenia budem sa nadejať, do­kiaľ len ne­prij­de moja zmena.

Evanjelický

14 Keď človek umrie, či môže ožiť? Prečkal by som všet­ky dni bor­by, kým ma vy­s­triedajú.

Ekumenický

14 Ak muž umrie, azda zase ožije? Každý deň svoj­ho boja by som vy­čkával, kedy príde striedanie!

Bible21

14 Když člověk zemře, copak ožije? Po všech­ny dny své těžké ro­bo­tyče­kal bych na chví­li té úlevy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček