EkumenickýJób14,13

Jób 14:13

Kiežby si ma uschoval v podsvetí a ukryl ma, kým tvoj hnev ne­pres­tane, vy­meral by si mi lehotu a po­tom si na mňa spomenul.


Verš v kontexte

12 tak aj človek, ak si ľahol, už ne­vs­tane. Kým budú nebesia, ľudia sa zo svoj­ho spán­ku ne­preberú a ne­vs­tanú. 13 Kiežby si ma uschoval v podsvetí a ukryl ma, kým tvoj hnev ne­pres­tane, vy­meral by si mi lehotu a po­tom si na mňa spomenul. 14 Ak muž umrie, azda zase ožije? Každý deň svoj­ho boja by som vy­čkával, kedy príde striedanie!

späť na Jób, 14

Príbuzné preklady Roháček

13 Oj, aby si ma ukryl v hrobe, aby si ma za­kryl, do­kiaľ by sa neodvrátil tvoj hnev, aby si mi uložil lehotu a po­tom sa roz­pamätal na mňa!

Evanjelický

13 Kiežby si ma schoval do pod­svetia a skryl ma, kým sa Tvoj hnev ne­od­vráti; kiežby si mi určil lehotu a spomenul si na mňa.

Ekumenický

13 Kiežby si ma uschoval v podsvetí a ukryl ma, kým tvoj hnev ne­pres­tane, vy­meral by si mi lehotu a po­tom si na mňa spomenul.

Bible21

13 Kéž bys mě jen schoval v hrobě, kéž bys mě ukryl, než po­mi­ne tvůj hněv, a určil chví­li, kdy na mě vzpo­meneš!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček