EkumenickýJób14,12

Jób 14:12

tak aj človek, ak si ľahol, už ne­vs­tane. Kým budú nebesia, ľudia sa zo svoj­ho spán­ku ne­preberú a ne­vs­tanú.


Verš v kontexte

11 Ako keď sa voda stratí z mora a rieka opad­ne a vy­schne, 12 tak aj človek, ak si ľahol, už ne­vs­tane. Kým budú nebesia, ľudia sa zo svoj­ho spán­ku ne­preberú a ne­vs­tanú. 13 Kiežby si ma uschoval v podsvetí a ukryl ma, kým tvoj hnev ne­pres­tane, vy­meral by si mi lehotu a po­tom si na mňa spomenul.

späť na Jób, 14

Príbuzné preklady Roháček

12 tak i človek, keď ľahne, ne­vs­tane; do­kiaľ len budú nebesia, ne­prebudia sa ani sa nezobudia zo svoj­ho spán­ku.

Evanjelický

12 tak človek si ľah­ne, a ne­povs­tane; po­kiaľ sa neroz­pad­nú nebesá, ne­prebudí sa zo svoj­ho spán­ku.

Ekumenický

12 tak aj človek, ak si ľahol, už ne­vs­tane. Kým budú nebesia, ľudia sa zo svoj­ho spán­ku ne­preberú a ne­vs­tanú.

Bible21

12 právě tak člověk leh­ne a nevstane; dokud trvá ne­be, ne­pro­budí se, nic ne­pře­ruší jeho sen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček