EkumenickýJób12,6

Jób 12:6

Na po­koji sú stany ničiteľov, v bezpečí sú tí, čo roz­horčujú Boha, čo by chceli Boha mať v hrsti.


Verš v kontexte

5 Myšlien­ky tých, čo sú v bezpečí, opo­vr­hujú nešťas­tím pri­praveným pre tých, ktorým sa trasú nohy. 6 Na po­koji sú stany ničiteľov, v bezpečí sú tí, čo roz­horčujú Boha, čo by chceli Boha mať v hrsti. 7 Však už len zvierat sa opýtaj a po­učia ťa, nebes­kého vtác­tva a poroz­práva ti,

späť na Jób, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 Bez­starost­né sú stány lúpežníkov a nádej­né tých, ktorí popudzujú sil­ného Boha, tých, ktorých uvedie Bôh do svojej ruky.

Evanjelický

6 Stany pus­tošiacich sú na po­koji, a v bez­pečí sú tí, čo popudzujú Boha, i ten, kto do svojej moci berie Boha.

Ekumenický

6 Na po­koji sú stany ničiteľov, v bezpečí sú tí, čo roz­horčujú Boha, čo by chceli Boha mať v hrsti.

Bible21

6 Sta­ny nájezdníků na­plňuje klid, ti, kdo po­pou­zejí Bo­ha, jsou v bezpečí, jako by Boha v ruce drže­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček