EkumenickýJób12,24

Jób 12:24

Odo­berá roz­um vod­com národov zeme, necháva ich blúdiť v pustatinách bez ciest


Verš v kontexte

23 Necháva národy vy­rásť a hubí ich, zveľaďuje ich a po­tom od­prace. 24 Odo­berá roz­um vod­com národov zeme, necháva ich blúdiť v pustatinách bez ciest 25 a tak hmatajú v tme bez svet­la a do­púšťa, aby blúdili ako opití.

späť na Jób, 12

Príbuzné preklady Roháček

24 Od­níma srd­ce hlavám ľudu zeme a činí to, aby blúdili po púšti, tam, k­de niet ces­ty.

Evanjelický

24 Od­níma roz­um vod­com národov zeme a za­vádza ich na púšť bez ces­ty.

Ekumenický

24 Odo­berá roz­um vod­com národov zeme, necháva ich blúdiť v pustatinách bez ciest

Bible21

24 Vůd­ce lidu on o ro­zum připravuje, nechá je blou­dit v pusto­tě bez cíle.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček