EkumenickýJób12,23

Jób 12:23

Necháva národy vy­rásť a hubí ich, zveľaďuje ich a po­tom od­prace.


Verš v kontexte

22 Od­krýva ne­pres­kúmané hl­biny tmy a na svet­lo vy­náša tiene smr­ti. 23 Necháva národy vy­rásť a hubí ich, zveľaďuje ich a po­tom od­prace. 24 Odo­berá roz­um vod­com národov zeme, necháva ich blúdiť v pustatinách bez ciest

späť na Jób, 12

Príbuzné preklady Roháček

23 Zveličuje národy a hubí ich; rozširuje národy a zavodí ich.

Evanjelický

23 Rast dáva národom, aj hubí ich, pries­tor dáva národom, aj od­vádza ich preč.

Ekumenický

23 Necháva národy vy­rásť a hubí ich, zveľaďuje ich a po­tom od­prace.

Bible21

23 Roz­množuje náro­dy a pak je ničí, dává jim roz­mach a pak je roz­hání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček