EkumenickýJób1,9

Jób 1:9

Satan od­povedal Hos­podinovi: Ne­o­platí sa azda Jóbovi báť sa Boha?


Verš v kontexte

8 Vtedy Hos­podin po­vedal satanovi: Dob­re si si všimol môj­ho služob­níka Jóba? Veď na zemi niet ni­koho ako on, kto by bol do­konalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. 9 Satan od­povedal Hos­podinovi: Ne­o­platí sa azda Jóbovi báť sa Boha? 10 Či si všade do­okola ne­oh­radil jeho, jeho dom i všet­ko, čo má? Prácu jeho rúk si požeh­nal a jeho majetok sa roz­rás­tol po celej krajine.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Na to od­povedal Satan Hos­podinovi a riekol: A či sa Job dar­mo bojí Boha?

Evanjelický

9 Satan od­povedal Hos­podinovi: Či je Jób za­dar­mo bohaboj­ný?

Ekumenický

9 Satan od­povedal Hos­podinovi: Ne­o­platí sa azda Jóbovi báť sa Boha?

Bible21

9 „Copak Job ctí Boha zadarmo?“ namí­tl sa­tan Hos­po­di­nu.

EkumenickýJób1,9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček