EkumenickýJób1,8

Jób 1:8

Vtedy Hos­podin po­vedal satanovi: Dob­re si si všimol môj­ho služob­níka Jóba? Veď na zemi niet ni­koho ako on, kto by bol do­konalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého.


Verš v kontexte

7 Hos­podin sa opýtal satana: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan od­povedal: Z potuliek a pre­chádzok po zemi. 8 Vtedy Hos­podin po­vedal satanovi: Dob­re si si všimol môj­ho služob­níka Jóba? Veď na zemi niet ni­koho ako on, kto by bol do­konalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. 9 Satan od­povedal Hos­podinovi: Ne­o­platí sa azda Jóbovi báť sa Boha?

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A zase riekol Hos­podin Satanovi: Či si si všim­nul môj­ho služob­níka Joba, že nie je jemu rov­ného na zemi, takého bezúhonného muža, priameho a spravedlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého?

Evanjelický

8 Nato po­vedal Hos­podin Satanovi: Všimol si si môj­ho služob­níka Jóba? Lebo na zemi nieto jemu podob­ného, bez­úhon­ného, úp­rim­ného, bohaboj­ného muža, ktorý by sa stránil zlého.

Ekumenický

8 Vtedy Hos­podin po­vedal satanovi: Dob­re si si všimol môj­ho služob­níka Jóba? Veď na zemi niet ni­koho ako on, kto by bol do­konalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého.

Bible21

8 „A vši­ml sis mého služebníka Joba?“ ře­kl mu na to Hos­po­din. „­Na zemi mu není rovného – ten muž je bez­úhonný a po­ctivý, bo­ha­bojný a pro­stý vše­ho zla.“

EkumenickýJób1,8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček