EkumenickýJób1,20

Jób 1:20

Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, klaňal sa


Verš v kontexte

19 keď zrazu sa cez púšť pri­hnala vích­rica a ud­rela na všet­ky štyri múry domu, ktorý padol na mladých a za­bil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal. 20 Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, klaňal sa 21 a po­vedal: Na­hý som vy­šiel zo života mat­ky a na­hý sa ta vrátim. Hos­podin dal a Hos­podin vzal, nech je požeh­nané meno Hos­podina.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Vtedy vstal Job a roz­tr­hol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu a pad­núc na zem po­klonil sa.

Evanjelický

20 Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, po­klonil sa

Ekumenický

20 Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, klaňal sa

Bible21

20 Nato Job vstal, roz­tr­hl svůj plášť a oho­lil si hlavu. Po­tom padl na zem a klaněl se:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček