EkumenickýJób1,19

Jób 1:19

keď zrazu sa cez púšť pri­hnala vích­rica a ud­rela na všet­ky štyri múry domu, ktorý padol na mladých a za­bil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal.


Verš v kontexte

18 Aj ten­to ešte hovoril a už pri­chádza ďalší a oznamuje: Tvoji synovia a tvoje dcéry jed­li a pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata, 19 keď zrazu sa cez púšť pri­hnala vích­rica a ud­rela na všet­ky štyri múry domu, ktorý padol na mladých a za­bil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal. 20 Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, klaňal sa

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 a hľa, prišiel veliký vietor zpoza púšte a uderil na štyri uhly domu, takže padol na mladých ľudí, a zo­mreli, a utečúc za­chránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil.

Evanjelický

19 a hľa, veľký vietor sa do­valil spoza púšte, ud­rel na štyri rohy domu, ten padol na mladých ľudí, takže zo­mreli. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil.

Ekumenický

19 keď zrazu sa cez púšť pri­hnala vích­rica a ud­rela na všet­ky štyri múry domu, ktorý padol na mladých a za­bil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal.

Bible21

19 když vtom se od pouště přihnal mo­hutný vichr a udeřil na ten dům ze všech stran, takže se na ně zří­til. Tvé dě­ti jsou mrt­vé. Uni­kl jsem jenom já, abych ti to pověděl!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček