EkumenickýJób1,18

Jób 1:18

Aj ten­to ešte hovoril a už pri­chádza ďalší a oznamuje: Tvoji synovia a tvoje dcéry jed­li a pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata,


Verš v kontexte

17 Aj on ešte hovoril a už pri­chádza ďalší a oznamuje: Chal­deji vy­slali tri od­diely, pre­pad­li ťavy a po­brali ich. Sluhov po­zabíjali mečom a len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal. 18 Aj ten­to ešte hovoril a už pri­chádza ďalší a oznamuje: Tvoji synovia a tvoje dcéry jed­li a pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata, 19 keď zrazu sa cez púšť pri­hnala vích­rica a ud­rela na všet­ky štyri múry domu, ktorý padol na mladých a za­bil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A keď ten­to ešte nebol do­povedal, prišiel štvr­tý a riekol: Tvoji synovia a tvoje dcéry jed­li a pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata,

Evanjelický

18 Kým ten­to ešte hovoril, prišiel iný a po­vedal: Tvoji synovia a tvoje dcéry jed­li a pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata,

Ekumenický

18 Aj ten­to ešte hovoril a už pri­chádza ďalší a oznamuje: Tvoji synovia a tvoje dcéry jed­li a pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata,

Bible21

18 Ještě to ani ne­doře­kl, když do­razil další: „Tví synové a dce­ry právě jedli a po­píje­li víno v do­mě svého prvo­ro­zeného bra­t­ra,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček