EkumenickýJób1,13

Jób 1:13

Jed­ného dňa, keď Jóbovi synovia a dcéry jed­li, pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata,


Verš v kontexte

12 Hos­podin od­vetil satanovi: Po­zri, všet­ko, čo mu pat­rí, je v tvojich rukách, len ne­siahaj na jeho osobu. Vtedy satan od­išiel spred Hos­podina. 13 Jed­ného dňa, keď Jóbovi synovia a dcéry jed­li, pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata, 14 prišiel k Jóbovi po­sol a hlási: Voly orali a osly sa pás­li pop­ri nich,

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A stalo sa jed­ného dňa, keď jed­li jeho synovia a jeho dcéry a pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata,

Evanjelický

13 Is­tého dňa, keď jeho synovia a dcéry jed­li a pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata,

Ekumenický

13 Jed­ného dňa, keď Jóbovi synovia a dcéry jed­li, pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata,

Bible21

13 Jedno­ho dne, když Jo­bovi synové a dce­ry jedli a po­píje­li víno v do­mě svého prvo­ro­zeného bra­t­ra,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček