EkumenickýJób1,12

Jób 1:12

Hos­podin od­vetil satanovi: Po­zri, všet­ko, čo mu pat­rí, je v tvojich rukách, len ne­siahaj na jeho osobu. Vtedy satan od­išiel spred Hos­podina.


Verš v kontexte

11 Veď len vy­stri svoju ruku a udri do všet­kého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať!? 12 Hos­podin od­vetil satanovi: Po­zri, všet­ko, čo mu pat­rí, je v tvojich rukách, len ne­siahaj na jeho osobu. Vtedy satan od­išiel spred Hos­podina. 13 Jed­ného dňa, keď Jóbovi synovia a dcéry jed­li, pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata,

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy riekol Hos­podin Satanovi: Hľa, všet­ko, čo má, je v tvojej ruke, len na neho ne­vys­tri svojej ruky. A Satan vy­šiel od tvári Hos­podinovej.

Evanjelický

12 Vtedy Hos­podin riekol Satanovi: Aj­hľa, v tvojich rukách je všet­ko, čo má, len na neho rukou ne­siahaj! Nato Satan od­išiel spred Hos­podina.

Ekumenický

12 Hos­podin od­vetil satanovi: Po­zri, všet­ko, čo mu pat­rí, je v tvojich rukách, len ne­siahaj na jeho osobu. Vtedy satan od­išiel spred Hos­podina.

Bible21

12 „Tak dobrá,“ ře­kl Hos­po­din sa­tanovi. „Všech­no, co má, ať je ve tvé mo­ci. Jeho sa­motného se ale nedotkneš!“ A s tím sa­tan od Hos­po­di­na ode­šel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček