EkumenickýJób1,10

Jób 1:10

Či si všade do­okola ne­oh­radil jeho, jeho dom i všet­ko, čo má? Prácu jeho rúk si požeh­nal a jeho majetok sa roz­rás­tol po celej krajine.


Verš v kontexte

9 Satan od­povedal Hos­podinovi: Ne­o­platí sa azda Jóbovi báť sa Boha? 10 Či si všade do­okola ne­oh­radil jeho, jeho dom i všet­ko, čo má? Prácu jeho rúk si požeh­nal a jeho majetok sa roz­rás­tol po celej krajine. 11 Veď len vy­stri svoju ruku a udri do všet­kého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať!?

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Či si ho ty azda ne­oh­radil i jeho domu a všet­kého, čo má, zo všet­kých strán? Dielo jeho rúk si požeh­nal, a jeho dobytok sa náram­ne rozm­nožil na zemi.

Evanjelický

10 Ne­oh­radil si ho zo všet­kých strán i s jeho domom i so všet­kým, čo má? Dielo jeho rúk si požeh­nal a jeho statok sa rozm­nožil v krajine.

Ekumenický

10 Či si všade do­okola ne­oh­radil jeho, jeho dom i všet­ko, čo má? Prácu jeho rúk si požeh­nal a jeho majetok sa roz­rás­tol po celej krajine.

Bible21

10 „Copak jsi ko­lem něj, ko­lem jeho domu a ko­lem vše­ho, co má, ne­po­stavil hrad­bu ze všech stran? Vše­mu, co dělá, žeh­náš a jeho stáda se množí po kra­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček