EkumenickýJeremiáš9,5

Jeremiáš 9:5

Tvoj príbytok je upro­stred pod­vodu. Pri pod­vádzaní o mne nech­cú vedieť — znie výrok Hos­podina.


Verš v kontexte

4 Všet­ci sa na­vzájom pod­vádzajú, nehovoria prav­du, učia svoj jazyk hovoriť lož, vy­čer­pávajú sa zvrátenosťou. 5 Tvoj príbytok je upro­stred pod­vodu. Pri pod­vádzaní o mne nech­cú vedieť — znie výrok Hos­podina. 6 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Hľa, ja ich tavím a skúmam, veď akože mám konať zoči-voči ich zločin­nos­ti?

späť na Jeremiáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 Každý klame svoj­ho blížneho, a nehovoria prav­dy. Učia svoj jazyk hovoriť lož; robia ne­prave ustávajú.

Evanjelický

5 Ú­tlak na ú­tlak, pod­vod na pod­vod, nech­cú ma po­znať - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

5 Tvoj príbytok je upro­stred pod­vodu. Pri pod­vádzaní o mne nech­cú vedieť — znie výrok Hos­podina.

Bible21

5 Ži­ješ upro­střed lstia kvů­li lsti mě znát odmítli, praví Hospodin.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček