EkumenickýJeremiáš9,21

Jeremiáš 9:21

Vrav: Tak­to hovorí Hos­podin: Ľud­ské mŕt­voly ako hnoj padajú na pole, ako snop za žen­com a ni­kto ich nez­biera.


Verš v kontexte

20 Veď sm­rť vchádza cez naše ok­ná, vniká do našich palácov, kynoží deti z ulice a mladíkov z námestí. 21 Vrav: Tak­to hovorí Hos­podin: Ľud­ské mŕt­voly ako hnoj padajú na pole, ako snop za žen­com a ni­kto ich nez­biera. 22 Tak­to hovorí Hos­podin: Múd­ry nech sa nech­váli svojou múd­rosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou a boháč svojím bohat­stvom.

späť na Jeremiáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo sm­rť vy­šla hore a vošla našimi ok­nami; vošla do našich palácov, aby vy­plienila dieťa z ulice, mláden­cov s námes­tí.

Evanjelický

21 Hovor: Toto je výrok Hos­podinov: Tak pad­nú mŕt­voly ľudí ako hnoj na pole, ako snopy za žen­com, a niet ni­koho, kto by ich po­zbieral.

Ekumenický

21 Vrav: Tak­to hovorí Hos­podin: Ľud­ské mŕt­voly ako hnoj padajú na pole, ako snop za žen­com a ni­kto ich nez­biera.

Bible21

21 „Řekni – Tak praví Hospodin: Lidské mrt­vo­lyleží jako hnůj na poli, jako za žen­cem padlé klasy, jež nikdo nesklidí.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček