EkumenickýJeremiáš7,32

Jeremiáš 7:32

Pre­to prídu dni — znie výrok Hos­podina —, že už sa nebude hovoriť Tófet ani Údolie Ben-Hin­nóm, ale Údolie vraždenia a Tófet sa pre nedos­tatok mies­ta stane poh­rebis­kom.


Verš v kontexte

31 Vy­stavili obet­nú výšinu Tófet, ktorá je v Údolí Ben-Hin­nóm, aby tam moh­li pre­vádzať cez oheň svojich synov a dcéry, čo som im ne­prikázal, čo mi ani na myseľ ne­prišlo. 32 Pre­to prídu dni — znie výrok Hos­podina —, že už sa nebude hovoriť Tófet ani Údolie Ben-Hin­nóm, ale Údolie vraždenia a Tófet sa pre nedos­tatok mies­ta stane poh­rebis­kom. 33 Mŕt­voly toh­to ľudu budú po­kr­mom nebes­kých vtákov a poľnej zveri a nebude ni­koho, kto by ich od­plašil.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

32 Pre­to hľa, idú dni, hovorí Hos­podin, že sa už viacej ne­povie, že vraj Tofet alebo údolie Ben-hin­noma, ale údolie vraždenia, a budú po­chovávať v Tofete, pre­tože nebude in­de do­sť miesta.

Evanjelický

32 Pre­to, hľa, pri­chádzajú dni - znie výrok Hos­podinov - keď už nebudú hovoriť: Tófet, alebo údolie Ben Hin­nóm, ale: Údolie vraždy, a v Tófete budú po­chovávať pre nedos­tatok mies­ta.

Ekumenický

32 Pre­to prídu dni — znie výrok Hos­podina —, že už sa nebude hovoriť Tófet ani Údolie Ben-Hin­nóm, ale Údolie vraždenia a Tófet sa pre nedos­tatok mies­ta stane poh­rebis­kom.

Bible21

32 A pro­to hle, při­cházejí dny, praví Hos­po­din, kdy se mu už ne­bu­de ří­kat Tofet ani údo­lí Ben-hi­nom, ale Údo­lí vraždění a v Tofetu se bude po­hřbívat, až už ne­bu­de ani kam.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček