EkumenickýJeremiáš7,12

Jeremiáš 7:12

Choďte len na moje mies­to, ktoré je v Šíle, kde som pred­tým pri­pravil príbytok pre svoje meno, a po­zrite, čo som z neho urobil pre zločin­nosť môj­ho ľudu, Iz­raela.


Verš v kontexte

11 Či ten­to dom, ktorý sa nazýva mojím menom, je vo vašich očiach pelech lot­rov? Ja sám som to videl, znie výrok Hos­podina. 12 Choďte len na moje mies­to, ktoré je v Šíle, kde som pred­tým pri­pravil príbytok pre svoje meno, a po­zrite, čo som z neho urobil pre zločin­nosť môj­ho ľudu, Iz­raela. 13 Teraz však, pre­tože ste robili všet­ky tieto skut­ky, znie výrok Hos­podina, keď som k vám ne­us­tále hovoril, ne­počúvali ste, a keď som vás volal, ne­od­povedali ste,

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo nože iďte na moje mies­to, ktoré je v Šíle, kde som bol dal tam na počiat­ku bývať svoj­mu menu, a vidz­te, čo som mu učinil pre zlosť svojeho ľudu Iz­raela!

Evanjelický

12 Choďte k môj­mu po­svät­nému mies­tu, ktoré bolo v Šíle, kde som spr­voti pri­pravil príbytok svoj­mu menu, a po­zrite, čo som s ním urobil pre zlo svoj­ho ľudu, Iz­raela.

Ekumenický

12 Choďte len na moje mies­to, ktoré je v Šíle, kde som pred­tým pri­pravil príbytok pre svoje meno, a po­zrite, čo som z neho urobil pre zločin­nosť môj­ho ľudu, Iz­raela.

Bible21

12 Jen si za­jdě­te do Ší­la, na místo, kde jsem kdy­si ne­chal pře­bývat své jméno, a podívej­te se, co jsem s ním kvů­li zkaženosti svého lidu Iz­rae­le udělal!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček